Om Stentrollet

Om Föräldrakooperativet Stentrollet

Föräldrakooperativet Stentrollet bedriver förskoleverksamhet för barn mellan 1 och 5 år. Vår verksamhet bedrivs i den charmiga kulturminnesmärkta ”Gula villan”, centralt beläget på kulturkullen bredvid Ringsbergskolan. Vi har nära till Stadsbibliotek, konsthall, teater och fina grönområden. Förskolan drivs som ett föräldrakooperativ där personalens och föräldrarnas engagemang gemensamt skapar goda förutsättningar för en kreativ och pedagogisk verksamhet. Att vara en del av ett föräldrakooperativ innebär lite mer ansvar, lite mer arbete, men ger mångfalt tillbaka.

Stentrollets styrka är att vara “den lilla förskolan” där barnen ges en trygg miljö.

Vi prioriterar små barngrupper med hög personaltäthet!

Verksamheten

Förskolan är indelad i två barngrupper, de lite större barnen går på avdelningen Ugglorna och de lite mindre barnen går på avdelningen Aporna. Exakt åldersindelning varierar beroende på barngruppens sammansättning. Med jämna mellanrum blandas de två grupperna eller delar av dem så att de mindre barnen får möjlighet att lära av de större och de större barnen får möjlighet att ta ansvar för de mindre.

Barnens utveckling och behov

Vår dagliga verksamhet följer förskolans läroplan och vi ser mycket till barnens individuella behov. För oss är det viktigt att skapa balans mellan inne- och utevistelse, fri lek och gemensamma aktiviteter. Vi inriktar oss på att skapa en god språklig miljö där leka och lära tillsammans är grunderna. Vi arbetar temainriktat. Utflykter i närmiljön, liksom att gå till biblioteket ingår hela tiden i vår planering. Frisk luft och rörelse är en daglig ingrediens i verksamheten.

Målsättningen för verksamheten på Stentrollet är att sätta barnet i centrum och lägga grunden för ett livslångt lärande utifrån det enskilda barnets behov och förutsättningar.

Läroplanen för förskolan Lpfö18 formulerar värdegrunden och uppdraget samt sätter mål och riktlinjer för vår verksamhet. Målet är också att verksamheten ska vara trygg, lärorik, utvecklande och förmedla glädje.

Läs vår likabehandlingsplan här.

Om du är intresserad av att ha ditt barn på Stentrollet är du välkommen att kontakta oss. Vi berättar gärna om hur verksamheten på Stentrollet ser ut, vad det innebär att vara med i ett föräldrakooperativ samt vad du och ditt barn får ut av det.

Det går precis lika bra att börja på Stentrollet oavsett om det är barnets första förskola eller om barnet är några år gammalt.